vineri, aprilie 12, 2024

ultima oră

PODCAST

spot_imgspot_img

PE ACELAȘI SUBIECT

Grădinița nr. 8 Alexandria va fi reabilitată termic în cadrul PNRR

Mai multe unități de învățământ din Alexandria vor fi reabilitate termic în cadrul Programului Național de Redresase și Reziliență (PNRR) ultimul contract de achiziție publică în acest sens fiind semnat pentru Grădiniția Nr. 8.

Astfel, potrivit datelor transmise de Primăria Alexandria, primarul Victor Drăgușin a semnat, miercuri, contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare termică clădire Gradința nr. 8”, finanțat prin P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării.

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului contruit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și intiligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului constuit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Principalele lucrări cuprinse în proiect vor fi executate de S.C. EURO PRIM BUILDING S.R.L., câștigătorul licitației publice, în vederea reabilitării termice, respectiv: lucrări de intervenții asupra construcției (anveloparea clădirii; placarea planșeului superior; placarea soclului clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termopan; se va executa șarpantă din lemn, cu  învelitoare din tablă; se vor monta jgheaburi, burlane și opritori de zapadă; se va reface sistematizarea terenului în incintă, pentru a se putea îndepărta apele pluviale cât mai  departe de clădire; se va realiza un trotuar de protecție perimetral; lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/ sau afectează funcționalitatea clădirii reabilitate energetic, inclusiv de refacere în zonele de intervenție; lucrări de refacere a finisajelor fațadelor), lucrări de intervenții asupra instalațiilor (modernizarea instalației de încălzire; instalare centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din sursă solară, necesară pentru iluminat și producerea apei calde de consum; lucrări de intervenție la sistemul de distribuție a agentului termic și înlocuirea corpurilor de încălzire din fontă; înlocuirea obiectelor sanitare; lucrări de înlocuire a instalației electrice, a corpurilor de iluminat și a aparatajului de joasă tensiune; montare unitate ventilare cu recuperare de căldură).

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții menționat este de 1.402.002,71 lei, inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de șase luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

topul săptămânii