Termeni si conditii

TERMENI GENERALI

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului http://impactnews24.ro(denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul http://impactnews24.ro ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulati în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțîn Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, informațiile furnizate Utilizatori, sau opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

Este interzisă folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate oferite de către Site în scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajați de către angajatori, pentru oferte de servicii de către angajatori dar fără a se limita la acestea, fără acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platforma de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea și utilizarea Serviciului și a oricăror facilități oferite pe Site și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații incluzând (fără a se limita):

  • aveți vârstă peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice;
  • garantarea veridicității datelor furnizate despre dvs.;
  • neutilizarea Site-ului în scopuri speculative, a generării de comenzi false sau frauduloase;
  • obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul Site-ului cu excepția utilizării în scop personal și necomercializarea a unei singure copii a informației conținută în Site;
  • obligativitatea de a nu avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeași tema;
  • obligativitatea de a nu poștă, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc.).

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor având că scop reclamă, marketing și publicitate, și a serviciilor de statistică.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociați din acelaşi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, fiecare Utilizator are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care le privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea profilului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

LEGEA APLICABILĂ

Legea aplicabilă raporturilor juridice generate prin accesarea www.impactnews24.ro este legea română.

SUGESTII ȘI RECLAMAȚII

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularilor sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagină Contact.

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume) precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă cel puțîn două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax și adresa de e-mail.

După primirea reclamației Titularul va lua imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei sesizate și, se angajează că, în termen de maxim 30 de zile de la dată primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

Pentru orice neclarități va rugăm să ne contactați.

ULTIMA ACTUALIZARE: 01.01.2021

© Toate drepturile rezervate și protejat de drepturile de autor MEDIA IMPACTNEWS24 și Paul Nanian conform legii 8/1996
Extragerea, reutilizarea, reproducerea și orice altă utilizare neautorizată sunt strict interzise.