marți, aprilie 23, 2024

ultima oră

PODCAST

spot_imgspot_img

PE ACELAȘI SUBIECT

Direcţia Permise şi Înmatriculări Teleorman scoate la concurs un post de ofiţer de poliţie

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs, în vederea ocupării prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale a 11 posturi de  ofiţer de poliţie (funcţionar public cu statut special)

Potrivit anunţului, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din judeţului Teleorman va organiza concurs pentru ocuparea unei funcţii de ofiţer specialist I. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată (S) cu diplomă de licenţă în domeniile juridic, economic, ştiinţe inginereşti, administraţie publică, informatică, automatizări sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniile juridic, economic, ştiinţe inginereşti, administraţie publică, informatică, automatizări. La concurs pot participa şi agenţi de poliţie, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.

Înscrierea se realizează, în perioada 30.06-19.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar în data de 19.07.2022, doar până la orele 1200), exclusiv online, la adresa de e-mail: resurseumane.drpciv@mai.gov.ro. Candidaţii vor susţine o probă scrisă ce va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. Concursul se va desfăşura în data de 10.09.2022, locaţia şi ora urmând a fi comunicate ulterior, în timp util, prin postare pe site-ul oficial al instituţiei www.drpciv.ro, la secţiunea Carieră, iar accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv în baza actului de identitate valabil.  Rezultatul testului scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail resurseumane.drpciv@mai.gov.ro. Mai multe informaţii se pot obţine accesând pagina de internet a instituţiei www.drpciv.ro, secţiunea Carieră.

topul săptămânii