luni, iulie 22, 2024
spot_imgspot_img

ultima oră

PE ACELAȘI SUBIECT

DREPT LA REPLICA

Nota Redacției: Pentru că doamna Ciucă Iuliana – contabil la Primăria Plosca încurcă lucrurile, o informăm noi despre faptul că nu i-a încălcat nimeni dreptul la viață privată. Publicația ImpactNews24 a abordat un subiect bine documentat cu informații publice, după cum se poate observa în capturile publicate de pe site-urile instanțelor de judecată.

Mai mult, în articolul la care doamna Ciucă Iuliana face referire scrie foarte clar că reporterii noștri au luat legătura cu domnia sa și totodată a fost publicată și reacția sa.
Din partea doamnei Ciucă Iuliana am aprecia niște dovezi palpabile referitor la cele susținute de domnia sa, că articole din legi știm și noi. Așadar, așteptăm de la doamna Ciucă Iuliana – contabilă a Primăriei Plosca, niște dovezi concrete prin care să ne contrazică, nu articole de lege înșirate ca la examenele de la Facultatea de Drept.

Până atunci noi îi publicăm „dreptul la replică”, mai mult pentru ca și cititorii noștri să vadă ce fel de oameni stau bine înfipți în funcții publice și sunt plătite cu bani grei din taxele și impozitele plătite de contribuabili.

NOTIFICARE

Subsemnata CIUCĂ IULIANA, domiciliată în com.Plosca, jud.Teleorman, vă solicit ca în termen de 24 de H de la primirea prezentei Notificări să procdați la înlăturarea articolului publicat la data de 14.04.2022 cu titlul ” Contabila de la Plosca, prinsă cu mâța în sac în dosarul diplomelor false. I-a fost anulată foaia matricolă, dar susține „am diplomele valabile” și să sistați pe viitor publicarea sau furnizarea de materiale referitoare la viața privată a subsemnatei.

Vă notific că prin articolul publicat mi s-a încălcat dreptul la viață privată astfel cum această noțiune este definită de art.71 din noul cod civil ce prevede (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private.

 (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Totodată dreptul la viață privată este ocrotit prin Constituția României și prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel potrivit art.26 din Constituția României1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială         şi       privată.


(2) Persoanafizică are dreptulsădispună de eaînsăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţilea ltora, ordinea publică sau bunele moravuri și potrivit art. 8 din CEDO oricepersoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”.

În conținutul articolului sunt furnizate informații privind viața mea privată.

Menționez că subsemnata nu mi-am datconsimțământul pentru ca viațameasă fie adusă înatenția presei.

Arăt că jurnalistul a acționat cu rea credință întrucât dacă ar fi făcut minime verificări la A.S.E ar fi constatat că subsemnata, nu fac parte din categoria celor menționați în  cuprinsul articolului. Așa cum v-am menționat și în discuția telefonică avută cu reporterul, subsemnata am urmat cursurile  facultății A.S.E din București- Facultatea de Contabilitate și Informatică de  Gestiune în perioada anilor 2001-2005.

Potrivit înscrisurilor oficiale existente la nivelul ASE (volI nr.0303031 D din anul 2001, subsemnata am promovat toți cei patru ani de studii, fiind Absolventă a Academiei de Studii Economice dinBucurești – Facultatea de Contabilitate și Informatică de  Gestiune).

Printr-o decizie de spețăinstanțasupremă s-a referitexpres la faptulcămediul on-line nu se poate transforma într-o instanță ad-hoc în care personae neautorizate să exprime verdict cu privire la existența unor fapte cu conotații penale așa cum s-a întâmplat prin articolul publicat în ceea ce mă privește.

Față de motivele invocate, arătcăarticolul a fost publicat cu re-credință, fără consimțământul meu și prin aceasta mi s-a încălcat dreptul la viața privata, motiv pentru care dacă nu veți da curs prezentei notificări mă voi adresa instanței de judecată și voi solicita repararea materială  a prejudiciului nepatrimonial care mi s-a adus prin publicarea articolului.

topul săptămânii