marți, noiembrie 28, 2023

PODCAST

ultima oră

PODCAST

spot_imgspot_img

PE ACELAȘI SUBIECT

A N UN Ţ

Primăria Municipiului Roşiori de Vede cu sediul situat în str. Dunării nr.58, tel.0247/466250, fax.0247/466141, in baza prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere , cu modificarile si completarile ulterioare , HCL nr.24/28.08.2008 , referitoare la Regulament privind procedura de acordare , atribuire , și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi , a autorizațiilor taxi și autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Roșiori de Vede , cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr.71/26.05.2022  , anunta public deschiderea listei de asteptare (depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi , însoțite de dosarul de înscriere) , incepând cu data de 14.06.2022, pentru atribuirea unui numar de 3 autorizatii taxi , inregistrate in Registrul special de atribuire la nr. 7 , 49  și 60.

          Termenul limita de depunere a cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi , însoțite de dosarul de înscriere a dosarelor de inscriere este data de 16.08.2022.

           În lista de așteptare pentru atribuirea autorizatiilor taxi de transport persoane in regim de taxi la data de  14.06.2022 nu este înscris niciun solicitant.                                          

                                                LISTA DE AȘTEPTARE 

pentru atribuirea autorizatiilor taxi de transport persoane in regim de taxi la data de 14.06.2022 :

Nr. crt.Data depunere cerereNr. inregistrare cerereTransportator autorizatNr. inmatriculare autovehicul
     
     
     
     
     
     
  • ;
  • în termen de maximum 6 luni , autovehicule , pe tipuri , în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing , cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor ;

Criteriile de departajare , respectiv punctajele care se acordă sunt aprobate prin HCL nr.24/28.08.2008 , cu modificările și completările ulterioare și sunt următoarele :

C.1) vechimea autovehiculului la data fabricației , conform cărții de identitate a autovehiculului ;

          -pâna la 1 an                               20 puncte ;

          -între 1 și 2 ani                            16 puncte ;

          -între 2 și 3 ani                            12 puncte ;

          -între 3 și 4 ani                              8 puncte ;

          -între 4 și 5 ani                              4 puncte ;

 C.2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro,dovedită prin cartea de

         identitate a autovehiculului  ;

          -hibrid sau superior EURO 6       30 puncte ;

          -EURO 6+GPL                            20 puncte ;

          -EURO 6                                      15 puncte ;

          -EURO 5+GPL                            10 puncte ;

          -EURO 5                                        5 puncte ;

  C.3) volumul portbagajului util ;

          -până la 150 litri                              0 puncte ;

          -între 151-250 litri                           2 puncte ;

          -între 251-350 litri                           4 puncte ;

          -între 351-450 litri                           6 puncte ;

          -între 451-550 litri                           8 puncte ;

          -peste 551 litri                                10 puncte ;

    C.4) echiparea cu instalație pentru aer condiționat;

          -prezență instalație pentru aer condiționat               20 puncte ;

          -lipsă instalație pentru aer condiționat                       0 puncte ;

    C.5) vechimea în ani de când transportatorul a deținut autorizația taxi , conform legii 38/2003

            modificată și completată , dovedită prin copia autorizației de transport ;

           -peste 10 ani                                    20 puncte ;

           -între 9 și 10 ani                              18 puncte ;

           -între 8 și 9 ani                                16 puncte ;

           -între 7 și 8 ani                                14 puncte ;

           -între 6 și 7 ani                                10 puncte ;

           -între 5 și 6 ani                                  8 puncte ;

           -între 4 și 5 ani                                  6 puncte ;

           -între 3 și 4 ani                                  4 puncte ;

           -între 2 și 3 ani                                  2 puncte ;

           -între 1 și 2 ani sau sub un an           0 puncte ;

      C.6) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor , respectiv existenta airbagurilor pentru

              pasagerul

             din față/pasagerii din spate ;

           -nici un airbag                                    0 puncte

           – 1 airbag                                          10 puncte

           -între 2 și 4 airbaguri                        20 puncte

           -peste 4 airbaguri                              30 puncte

       C.7) efortul investițional al transportatorului autorizat , definit de modul de deținere , în

               proprietate

             sau leasing,Documentele care atestă deținerea și vor fi luate în calcul sunt :

           -pentru parcul propriu-factura de achiziție sau contractul de vânzare-cumpărare

           -pentru parcul leasing-desfășurătorul cu scadența plăților (suma achitată,inclusive avansul)

           , valori fără T.V.A.

           -peste 10000 € la cele 10 puncte se vor adăuga câte 2 puncte pentru fiecare fracțiune

            de 1000 € ,

           -până la 10000 €              pentru fiecare fracțiune de 1000 € adăuga câte 1 punct.

         C.8) dotări suplimentare ale autovehiculului ;

                           -dispozitiv GPS de monitorizare                                                             5 puncte

                           -dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client                  5 puncte

                           -perete despărțitor între conducătorul auto-clienți                                  5 puncte

                           – dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar                            5 puncte

          C.9) posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8

                  ore pe zi  lucrătoare , conform declarației pe propria răspundere a transportatorului că

                  va respecta  angajamentul de prezență;

                           -8 ore/zi lucrătoare                                                                                    5 puncte

                           -un schimb , în cazul persoanelor juridice                                                5 puncte

                           -două schimburi , în cazul persoanelor juridice                                      15 puncte

                           -peste 8 ore/zi lucrătoare până la 12 ore/zi lucrătoare                             20 puncte

                           -trei schimburi , în cazul persoanelor juridice                                         20 puncte)

În caz de egalitate de puncte ,departajarea se va face ținându-se cont în următoarea ordine de criteriile : C.7 , C.1 , C.6 , C.4 și vechimea efectivă a taximetristului atestat profesional , conform Legii nr.38/2003 , modificată și completată.

Rezultatul  atribuirii autorizatiilor taxi va fi anuntat in data de  23.08.2022.                                                  

Depunerea contestațiilor cu privire la deficiențele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor taxi se face în termen de  15 zile , în perioada 24.08.2022-07.09.2022.

Soluționarea contestațiilor se face și se comunică în termen de 10 zile de la primirea

 acestora.

 Dacă nu au fost formulate contestații , eliberarea autorizatiile taxi se face incepand cu data de 08.09.2022.

Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat.

Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat , autorizația taxi se retrage , urmând a fi supusă  unei noi proceduri de atribuire.                                            

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat,Compartiment Transport Public Local din cadrul Primariei Municipiului Rosiori de Vede, str. Dunarii nr.58.

topul săptămânii