21 C
Alexandria
luni, octombrie 2, 2023

Casa de Pensii Teleorman, precizări referitoare la persoanele care, din diverse motive, nu mai au carnetul de muncă

În vederea aplicării prevederilor art. 159 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare  la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează:

Conform art.159 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, „dovada vechimii în muncă, şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.”

Potrivit dispozițiilor art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, în situația prezentării și a altor acte de vechime în muncă prevăzute de legeacestea vor cuprinde obligatoriu cel puțin urmatoarele elemente:

  1. denumirea angajatorului;
  2. datele de identificare a persoanei;
  3. perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
  4. menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
  5. funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
  6. salariul tarifar de încadrare;
  7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
  8. perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Precizăm că actele vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

În situația în care persoanele care nu mai dețin carnetul de muncă, dar, din diferite motive, nu au declarat pierderea acestuia în Monitorul Oficial și solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, recunoașterea vechimii în muncă dovedite prin adeverințe eliberate de angajatori sau deținătorii legali de arhive, în condițiile legii, va fi condiționată de publicarea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal. Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Precizări:

Media IMPACTNEWS24

PUBLICITATE

Te-ar putea interesa și:

ULTIMA ORĂ

ACTUALITATE

TOP CITITE