marți, decembrie 5, 2023

ultima oră

PODCAST

spot_imgspot_img

PE ACELAȘI SUBIECT

„ZIMNICEA – UN ORAȘ MAI CURAT!” –ACHIZIȚIONAREA UNUI UTILAJ PENTRU SALUBRIZARE STRADALĂ CU ACCESORII

PRIMĂRIA ORAȘULUI ZIMNICEA (U.A.T. ORAȘUL ZIMNICEA), în calitate de beneficiar al contractului de finanțare semnat în data de 10.04.2023, implementează proiectul: „Zimnicea – Un oraș mai curat!”, Cod SMIS 1 56785 RO Ml 160822 1300 42 05

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana – Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, prin Programul Operațional  pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Masura 111.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală Apelul nr. 1 (COD APEL 1054) din perioada : 27.06 – 16.08.2022 Măsura 3 – Consolidarea competitivității zonei de pescuit din teritoriul FLAG Dunărea de Sud Prioritatea Uniunii 4 “Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale „,Masura 1:“ Achizitie utilaj pentru salubrizare stradală cu accesorii ” – din cadrul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a zonei pescaresti Dunarea de sud 2014-2020 a Asociatiei Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit Dunarea de Sud.

Autoritatea de Management pentru POPAM: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Directia Generală Pescuit  .

           În data de 10.04.2023, Orașul Zimnicea în calitate de beneficiar a semnat contractul de finanțare nr.863/2023.

           Obiectivul general al proiectului: Prin aceste achiziții se va dota corespunzător serviciul de salubrizare al orașului Zimnicea, astfel încât acesta să poată presta corespunzator activitătile de Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

 Valoarea totală a Contractului de Finanțare – Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 999.858,52 lei cu TVA după cum urmează:

Valoarea totală eligibilă– finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 983.566,81 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM-Contribuţia Uniunii Europene: 737.675,11 lei, reprezentând-75%;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național-Contribuţia Guvernului României: 245.891,70 lei, reprezentând 25%;         

Valoare neeligibilă inclusiv TVA – Contribuţia Beneficiarului  – 16.291,71 lei   

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Manager proiect – Tianu Marilena

e-mail: primaria@orasulzimnicea.ro  / website: www.orasulzimnicea.ro 

Tel. +40 247 366 431

topul săptămânii